Franko Krajcar

Franko Krajcar rođen je 09.12.1967 u Puli. Glazbeno je naobrazovan, a od 1987. godine profesionalni je glazbenik. Od 1988 do 1999 svira i živi u Švicarskoj. Od 1999. do 2004. surađuje s raznim glazbenicima u Italiji, Austriji, Njemačkoj i Nizozemskoj. Autorskom glazbom počeo se baviti 2007. godine. Do sada je izdao četiri samostalna albuma: Pensieri (2008.), Indivia (2010.), Rožice (2013.) i Aleja glagoljaša (2017.). Krajcar je i dobitnik nagrade Status Hrvatske glazbene unije u kategoriji etno glazbala 2010., 2011., 2013. i 2018. godine. Od 2016 godine ima status samostalnog umjetnika (HZSU).

Glazba nas prati kroz život, a njezina snaga prodire u labirinte duše ljudskog života. Jer sve što je vidljivo tijekom vremena nestaje, a nevidljivo ostaje zapisano u dušama ljudi koji žive dalje kroz glazbu, nesebično poklanjajući sadašnjim i nadolazećim generacijama predivne melodije nastale na temeljima čarobnih istarskih glazbenih motiva. Multiinstrumentalist i skladatelj Franko Krajcar i njegova grupa Indivia izdali su četiri albuma iz čijih ćete glazbenih latica jasno prepoznati specifičnost glazbenog izričaja u kojima Franko/Indivia bogatim melodijskim sadržajima oslikavaju bezvremenske prostore glazbene umjetnosti, jasnoćom melodijskog gibanja koje se provlače kroz glazbene teme vokalno-instrumentalnih oblika, uz bogate harmonijske promjene, te uz uporabu netemperiranih istarskih instrumenata roženica, miha i svirala. Franko Krajcar/Indivia svojim izvedbama potvrđuju da je glazba bila oduvijek dio ljudi na ovim prostorima. Njihove skladbe čine paletu glazbeno zvukovnih boja za kojima s radošću posežemo i primamo u naša srca.

Ludvik Slana, prof.Franko Krajcar was born on December 9, 1967 in Pula. He is musically educated and has been a professional musician since 1987. From 1988 to 1999 he played and lived in Switzerland. From 1999 to 2004 he collaborated with various musicians in Italy, Austria, Germany and the Netherlands. He started making his own music in 2007. He has released four solo albums so far: Pensieri (2008), Indivia (2010), Rožice (2013) and Aleja glagoljaša [Glagolitic Alley] (2017). Krajcar also received the “Status” award from the Croatian Music Union in the category of ethno musical instruments in 2010, 2011, 2013 and 2018. Since 2016 he holds the status of a freelance artist (HZSU).

Music follows us through life, and its power penetrates the labyrinths of the human soul. Because everything that is visible disappears over time, and what is invisible remains in the souls of people who live through music, selflessly giving beautiful tunes, based on the magic of Istrian musical motives, to present and upcoming generations. Multi-instrumentalist and composer Franko Krajcar and his band Indivia have released four albums in whose music the listener will clearly identify the specificity of musical expression, in which Franko/Indivia's rich melodic content depicts timeless spaces of musical art, with the clarity of melodic movement that flows through musical themes of vocal-instrumental forms, with rich harmonic changes, and the use of non-tempered Istrian instruments such as roženice [shawm], mih [bagpipe] and svirale [flute]. Franko Krajcar/Indivia confirm with their performances that music has always been a part of people in the region. Their compositions make up the palette of musical and sound colors that we are happy to reach out to, as well as to receive it into our hearts.

Ludvik Slana, prof.

Linkovi

YouTube
Facebook